20 december 2021

Nog 93 dagen

Nog 2232 uren

Algemene Bepalingen

- Er zal gereden worden onder het Wedstrijdreglement van de KNHS, en de eventueel gepubliceerde wijzigingen daarvan, met toestemming van de        Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. 

-Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bepalingen van dit vraagprogramma en met eventueel in het officieel KNHS-orgaan gepubliceerde wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop.

- Alle rubrieken tellen mee voor winstpunten, m.u.v. de kür op muziek.

- Tijdens de competitie mag men 1 paard per klasse rijden. (max 28 deelnemers)

- Om kans te maken op een finaleplaats (kür op muziek) dient men alle 4 wedstrijden te rijden.

- Plaatsing voor een finale rubriek is alleen mogelijk als een combinatie 4 wedstrijden in dezelfde klasse heeft gereden. Dit houdt in dat promotie niet mogelijk is.

- De eindstand van de competitie wordt bepaald aan de hand van de 3 hoogste resultaten, (plaatsingspunten) gereden tijdens de 4 wedstrijden van de Dressuur Derby IICH Groningen.

- Voor een finale rubriek plaatsen zich de 6 hoogst geplaatste combinaties van elke rubriek van de Dressuurderby IICH Groningen. (B t/m ZZ licht dressuur)

- Alle 6 de deelnemers die zich plaatsen voor de finale, rijden een kür op muziek.

- Er wordt geen inschrijfgeld voor de finale gevraagd.

- Ruiter/amazone mag tijdens de finaledag max. 2 paarden starten

(1 paard per rubriek). Bij kwalificatie met meer dan 2 paarden, worden de 2 hoogste geplaatste paarden geplaatst voor de finale.

- Startplekken die vrijkomen voor de finaledag, worden door de organisatie conform de eindstand van de competitie aangevuld.

- Indien er ex-aequo plaatsing voorkomt voor de laatste finaleplaats, mogen beide combinaties door naar de finale.

- Bij alle rubrieken wordt één prijs per vier gestarte deelnemers of een gedeelte daarvan toegekend.

- Prijzen dienen tijdens de prijsuitreiking door de ruiter / amazone zelf opgehaald te worden. Zo niet vervalt het aan de organisatie.

- Prijsuitreiking te paard alleen tijdens de finaledag. Bij het niet deelnemen aan de betreffende prijsuitreiking vervalt de prijs aan de organiserende stichting (art. 51)

- Er dient rekening mee te worden gehouden dat dopingcontrole plaats kan vinden. Met het deelnemen aan dit concours onderwerpt men zich automatisch aan de hiervoor geldende bepalingen in het reglement ongeoorloofde middelen en medicijnen, zoals opgenomen in het Veterinair Reglement van de KNHS.

- Er dient rekening mee te worden gehouden dat bit controle kan plaatsvinden.

- De ingeschreven paarden dienen gechipt te zijn. Men dient rekening te houden met controle op chip en paspoort.

- De totale kosten van alle wedstrijden worden geïncasseerd tijdens online inschrijving.

- Tijdens de finaledag worden per ingeschreven paard twee polsbanden verstrekt. (toegangsbandje)

- Het inschrijfgeld vervalt na sluitingsdatum t.a.t. aan de organiserende stichting conform art. 43.

- Het bestuur van de Stichting Ruitersport Noord-Nederland, de officials en/of andere dienstdoende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel schades voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook. Men neemt deel en is aanwezig op eigen risico.

- In alle gevallen waarin bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het Wedstrijdreglement van de KNHS,

versie 2021, alsmede de daarop gepubliceerde wijziging, niet voorzien, beslist het bestuur van de organiserende Stichting, in overleg met de federatievertegenwoordiger.

- Door het inschrijven voor dit concours accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarde en het programma als zodanig.

- Per deelnemer is een box tijdens de finaledag beschikbaar a €20,00.