IICH Groningen - Stichting Ruitersport Noord Nederland

Programma en algemene bepalingen

57e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen

Wedstrijdplaats: Zuidbroek

Wedstrijddatum:19 t/m 30 december 2018 en 2 t/m 5 januari 2019

Bijzonderheden: Het officiële door de KNHS goedgekeurde vraag programma is op de website van de KNHS te raadplegen.

19 december 2018, OVERDAG en ‘S AVONDS
PAARDEN SPRINGEN KLASSE B (Max. 150)*3
Parcoursen: a) Klassiek rijstijl met barrage (280 lid 5c) Progressief (269).
Geldprijzen a,b, € 50,-- € 40,-- € 35,-- € 30,-- € 25,-- regl. volgpr. € 15,--

20 en 21 december 2018, OVERDAG EN 'S AVONDS
PAARDEN SPRINGEN KLASSE L (Max. 150)*3
Parcoursen Groep 1: Klassiek (238.2.b)/Twee fasen (274.5.e)/Progressief (269).
Groep 2: Klassiek (238.2.b)/Twee fasen (274.5.e)/Progressief (269).
Groep 3: Klassiek (238.2.b)/ /Progressief (269)/Twee fasen (274.5.e)
Geldprijzen: Groep 1,2,3: € 80,-- € 70,-- € 55,-- € 45,-- € 35,-- € 25,-- regl. volgpr. € 25,--

Kleine finale*1: de nrs. 17 t/m 32 (gerekend over 3 parc.), van iedere groep plaatsen zich voor de kleine finale. (max. 2 paarden per ruiter), er vindt geen aanvulling plaats van startplaatsen.
Parcours kleine finale: Klassiek met barrage 238.2.b
Geldprijzen kleine finale € 80,-- € 70,-- € 55,-- € 45,-- € 35,-- € 25,-- regl. volgpr. € 25,--

Grote finale*1: de nrs. 1 t/m 16 (gerekend over 3 parc.), van iedere groep plaatsen zich voor de finale. (max. 2 paarden per ruiter), er vindt geen aanvulling plaats van startplaatsen.
Parcours finale: Klassiek met barrage 238.2.b
Geldprijzen finale € 100,-- € 85,-- € 70,-- € 55,-- € 40,-- regl. volgpr. € 25,--

22 december, 2018, OVERDAG
DRESSUUR PAARDEN Categorie 1; ZZ-Zwaar, Lichte Tour en Zware Tour
De ZZ-Zwaar, Lichte Tour en Zware Tour hebben een eigen vraagprogramma.

22 december, 2018 KÜR OP MUZIEK klasse ZZ-Zwaar, Lichte Tour en Zware Tour

23 december 2017, OVERDAG en ‘s avonds
PONY’ S SPRINGEN KLASSE L(max. 100), KLASSE M (max. 60) ALLE CAT,
Z CAT. C/D/E EN ZZ CAT. D/E (Max. 50) (Eventueel in handicap). Conform art. 5
Max. 3 pony’s per deelnemer over de gehele dag.
Parcoursen L: Twee-fasen (274.5.F)/Progressief direct op tijd (269).
Prijzengeld klasse L: € 30,-- € 25,-- €20,-- € 15,-- € 10,-- regl. volgpr. €7,--
Parcoursen M,Z,ZZ: Twee-Fasen (274.5.F)/Progressief direct op tijd (269).
Prijzengeld klasse M,Z,ZZ: € 40,-- € 30,-- € 25,-- € 20,-- € 15.-- regl. volgpr. € 8,--

24 december, 2018, OVERDAG. 
Mini-marathon paarden & pony’s

27 december 2018, OVERDAG EN ‘S AVONDS
DRESSUUR PAARDEN EN PONY’S.
Rijbaan 20 x 40m/20 x 60 m.
Finales Dressuur Competitie Indoor Groningen (DCIG)
Klasse L, M, Z en ZZ pony’s
Klasse L, M, Z, en ZZ-Licht paarden
Zie algemene bepalingen DCIG competitie paarden/pony’s

28 DECEMBER 2018, OVERDAG EN 'S AVONDS
KWPN Hengstencompetitie
Dressuur en springen.

29 en 30 december 2018, OVERDAG EN 'S AVONDS
PAARDEN SPRINGEN KLASSE M (Max. 100) *2
Parc. Groep 1,2: Twee fasen (274.5.f)/Progressief (269)/Klassiek direct op tijd (238.2.a).
Geldprijzen groep 1 en 2: € 100,-- € 80,-- € 70,-- € 45,-- €35,-- € 25,--,-- regl. volgpr. € 25,--

Kleine finale*1: de nrs. 17 t/m 32 ( gerekend over 3 parc.), van iedere groep plaatsen zich voor de kleine finale.
(max. 2 paarden per ruiter), er vindt geen aanvulling plaats van startplaatsen.
Parcours kleine finale: Klassiek met barrage (238.2.b)
Geldprijzen kleine finale € 100,-- € 80,-- € 70,-- € 45,-- €35,-- € 25,--,-- regl. volgpr. € 25,-

Grote finale*1: de nrs. 1 t/m 16 ( gerekend over 3 parc.), van iedere groep plaatsen zich voor de finale.
(max. 2 paarden per ruiter), er vindt geen aanvulling plaats van startplaatsen.
Parcours finale: Klassiek met barrage 238.2.b
Geldprijzen finale € 125,-- €100,-- € 80,-- € 60,-- € 40,-- regl. volgpr. €25,--

29 en 30 december 2018, OVERDAG EN 'S AVONDS
PAARDEN SPRINGEN KLASSE Z en ZZ (Max. 50/40)
Klasse Z *2
Parc.: Twee fasen (274.5.f)/Progressief (269)/klassiek direct op tijd (238.2.a).
Geldprijzen Klasse Z € 115,-- € 90,-- €80,-- €55,-- € 35,-- regl. volgpr. €25,--

Finale*1: de nrs. 1 t/m 28 (gerekend over 3 parc.), van deze groep plaatsen zich voor de finale.
(max. 2 paarden per ruiter), er vindt wel aanvulling plaats van startplaatsen.
Parcours finale: Klassiek met barrage 238.2.b
Geldprijzen finale €135,-- € 110,-- € 90,-- € 70,-- € 50,-- regl. volgpr. € 25,--

Klasse ZZ *2*3
Parc.: Twee fasen (274.5.f)/Progressief (269)/ klassiek direct op tijd (238.2.a).
Geldprijzen Groep ZZ € 115,-- € 90,-- € 80,-- € 55,-- € 35,-- regl. volgpr. € 25,--

Finale*1: de nrs. 1 t/m 24 (gerekend over 3 parc.), van deze groep plaatsen zich voor de finale.
(max. 2 paarden per ruiter), er vindt wel aanvulling plaats van startplaatsen.
Parcours finale: Klassiek met barrage 238.2.b
Geldprijzen finale € 160,-- € 135,--€ 115,-- € 95,-- € 75,-- regl. volgpr. € 25,--

2 januari 2019, ’s avonds:
Showrubriek springen klasse B, L, M, Z en ZZ
Elke winnaar van een paarden springrubriek plaatst zich voor deze finale

Hoofdprijs: een twee-paards Bockmann paardentrailer.
Aansluitend Showrubrieken

3, 4 en 5 januari 2019, OVERDAG EN 'S AVONDS
INTERNATIONAAL SPRINGEN (CSI 1* en CSI 2*)
Het CSI2* en CSI1* heeft een eigen vraagprogramma.
Daarin o.a.: Parcoursen, inschrijf- en prijzengeld, tijdstip keuring paarden en overige informatie.
Toezending op schriftelijk verzoek: te richten aan wedstrijdsecretariaat Indoor Veendam
Inschrijving voor het internationaal springen is niet mogelijk. Dit geschiedt op uitnodiging van de organisatie. Men kan zich aanmelden voor eventuele deelname. Indien blijkt dat er onvoldoende deelnemers zijn, dan maakt de organisatie een keuze uit de aanmeldingen. Daarnaast behoudt de organisatie zich het recht voor om voor 10 deelnemers een zogenaamde wild-card uit te geven.

VOORWAARDEN INSCHRIJVING EN UITREIKING PRIJZEN

Artikel 10 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS

DE INSCHRIJVING ZAL GEFASEERD WORDEN OPENGESTELD PER KLASSE VANAF MAANDAG 5 NOVEMBER 2018 TOT EN MET maandag 3 DECEMBER 2018.

ZIE VOOR DE BIJZONDERHEDEN DE WEBSITE WWW.IICHGRONINGEN.NL EN DE SOCIALE MEDIA.

Alleen inschrijvingen middels inschrijfmodule.nl/iichgroningen worden geaccepteerd.

Het recht wordt voorbehouden bij voldoende deelname de inschrijvingstermijn vervroegd te sluiten.

maandag 5 november 2018 - 07.00 uur - B springen paarden
dinsdag 6 november 2018 - 07.00 uur - L springen paarden
woensdag 7 november 2018 - 07.00 uur - M,Z,ZZ springen paarden
donderdag 8 november 2018 - 07.00 uur - Categorie 1 dressuur (ZZ-Zwaar, Lichte tour, Zware tour)
vrijdag 9 november 2018 - 07.00 uur - L,M,Z,ZZ springen pony's

Wedstrijdsecretariaat IICH Groningen:
Fabrieksstraatje 10, 9463 PZ Eext
Telefoon: 06-15 51 47 06 (bereikbaar: op elke dinsdag na de datum van opening inschrijving: van 20.00 u tot 22.00 uur)
Email: info@iichgroningen.nl

Vraagprogramma, startlijsten zijn ook te vinden op: www.iichgroningen.nl

Voor iedere deelnemer is een box beschikbaar. Deze dient direct bij inschrijving gereserveerd en betaald te worden.

INSCHRIJFGELD/STALLLINGSGELD TOTAAL PER IN TE SCHRIJVEN PAARD/PONY:

-Springen paarden B (per rubriek)€ 12,50 + € 20,00 voor een box (per dag)
-Springen paarden L (per rubriek)€ 15,00 + € 20,00 voor een box (per dag)
-Springen paarden M, Z en ZZ (per rubriek)€ 15,00 + € 20,00 voor een box (per dag)
-Springen pony’s L (per rubriek) € 7,00 + € 15,00 voor een box (per dag)
-Springen pony's M, Z en ZZ (per rubriek) € 8,00 + € 15,00 voor een box (per dag)
-Dressuur klasse L,M,Z pony’s (Kür op muziek) €10,00 + €15,00 voor een box (per dag)
-Dressuur klasse L,M,Z,ZZ-licht (kür op muziek) €12,50 + €15,00 voor een box (per dag)

Mogelijkheid tot extra nachtstalling is mogelijk op:

19 op 20 december 2018 (klasse L)
28 op 29 december 2018 (klasse M)

Kosten voor extra nachtstalling: €15, aanmelden via info@iichgroningen.nl, te betalen op het wedstrijdsecretariaat

Melden 1 uur voor aanvang van de betreffende rubriek bij het wedstrijdsecretariaat (ingang stal).

Bij het niet voldoen hieraan wordt er niet gestart.

*1- er wordt geen inschrijfgeld gevraagd voor de finale-rubrieken

*2- voor de klassen M/Z/ZZ geldt dat een deelnemer/ster met maximaal 6 paarden aan de start mag verschijnen (per klasse maximaal 2) tenzij er voldoende ruimte is per

rubriek en het maximum toegestane aantal deelnemers per rubriek, niet wordt

overschreden.

*3- voor de klasse B/L geldt dat de een deelnemer/ster met maximaal 4 paarden aan de start mag verschijnen. (per klasse maximaal 2) tenzij er voldoende ruimte is per

rubriek en het maximum toegestane aantal deelnemers per rubriek, niet wordt overschreden.

*4- de 5 beste ruiters/amazones van de klasse ZZ worden persoonlijk uitgenodigd voor het CSI 1*/CSI 2* Jumping Groningen 2017

Page Break

ALGEMENE BEPALINGEN

Er zal gereden worden onder het Wedstrijdreglement van de KNHS, en de eventueel gepubliceerde wijzigingen daarvan, met toestemming van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bepalingen van dit vraag programma en met eventueel in het officieel KNHS-orgaan gepubliceerde wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop.

De 1.30m.,1.35m. en 1.40m parcoursen Internationaal worden verreden conform de FEI reglementen onder auspiciën van de KNHS.

Springresultaten (het eerste parcours) komen voor puntentelling in aanmerking, met uitzondering van de rubrieken Internationaal die als CSI verreden worden.

Per finale springen mag max. met twee paarden worden gestart. Een ruiter/amazone die zich met meer dan 2 paarden voor de finale plaatst, dient met de twee hoogst geplaatste paarden de finale te rijden.

Indien er ex-aquo plaatsing voorkomt voor de laatste finaleplaats, mogen beide combinaties door naar de finale. Dit geldt zowel voor de grote als de kleine finale.

Bij alle rubrieken wordt één prijs per vier gestarte deelnemers of een gedeelte daarvan toegekend.

Prijzen niet binnen drie uur na elke prijsuitreiking afgehaald vervallen aan de organisatie.

Prijsuitreiking te paard. Beste 5 in de ring. Bij het niet deelnemen aan de betreffende prijsuitreiking vervalt de prijs aan de organiserende stichting (art. 51)

Er dient rekening mee te worden gehouden dat dopingcontrole plaats kan hebben. Met het deelnemen aan dit concours onderwerpt men zich automatisch aan de hiervoor geldende bepalingen in het reglement ongeoorloofde middelen en medicijnen, zoals opgenomen in het Veterinair Reglement van de KNHS.

Voor het eerste ingeschreven paard/pony worden twee polsbanden verstrekt. Voor elk volgend paard wordt een extra polsband verstrekt

Het inschrijfgeld vervalt t.a.t. aan de organiserende vereniging conform art. 43, mocht de combinatie niet tijdig aan zijn/haar betaalverplichtingen hebben voldaan zal € 2,50 administratiekosten bovenop het te vorderen bedrag in rekening worden gebracht voor de pony’s rubrieken en € 5,-- voor de paardenrubrieken.

Puntenwaardering: Na een verreden parcours krijgt de als eerste geëindigde combinatie 0 punten. De tweede geëindigde krijgt twee punten, de derde drie, enz. enz. Zij die het parcours niet hebben uitgereden krijgen evenveel punten als er starts in de rubriek zijn. Na drie verreden parcoursen worden de punten opgeteld. Voor het bepalen van de beste combinatie van een klasse geldt, dat dit degene is die het laagste aantal punten heeft.

Het bestuur van de Stichting Ruitersport Noord-Nederland, de officials en/of andere dienstdoende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden/pony’s en/of andere eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel schades voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.

In alle gevallen waarin bepalingen van het vraagprogramma en/of van het Wedstrijdreglement van de KNHS, versie 1 april 2012, alsmede de daarop gepubliceerde wijziging, niet voorzien, beslist het bestuur van de organiserende Stichting, in overleg met de federatievertegenwoordiger.

Flexibel en HC starten tijdens dit concours is voor de klasse B, L, M, Z en ZZ niet toegestaan, tenzij er voldoende ruimte is per rubriek en het maximum toegestane aantal deelnemers per rubriek, niet wordt overschreden.

Rondom en op het concours terrein staan bewakingscamera’s om een oogje in het zeil te houden op uw en onze eigendommen.

Tijdens het concours worden foto’s gemaakt. Deze zullen gebruikt worden in berichten op de sociale media en op onze website.

Wanneer u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s voor eerder genoemde doeleinden wordt u verzocht dit te melden op het secretariaat.

Copyright 2017 IICHGroningen.nl - Website gesponsord door Skytz websites