IICH Groningen - Stichting Ruitersport Noord Nederland

Algemene bepalingen: DressuurCompetitieIndoorGroningen(DCIG paarden)

- Er zal gereden worden onder het Wedstrijdreglement van de KNHS, en de eventueel gepubliceerde wijzigingen daarvan, met toestemming van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

-Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bepalingen van dit vraagprogramma en met eventueel in het officieel KNHS-orgaan gepubliceerde wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop.

- Alle rubrieken tellen mee voor winstpunten, m.u.v. de kür op muziek.

- Tijdens de competitie mag men 1 paard per klasse rijden. (max 24 deelnemers)

- Om kans te maken op een finaleplaats (de kür op muziek) dient men alle 3 wedstrijden te rijden.

- Plaatsing voor een finalerubriek is alleen mogelijk als een combinatie 3 wedstrijden in dezelfde klasse heeft gereden. Dit houdt in dat promotie niet kan tijdens de competitie.

- De eindstand van de competitie wordt bepaald aan de hand van de 2 hoogste resultaten, (op plaatsingspunten), gereden tijdens de 3 wedstrijden van de DCIG competitie.

- Voor een finalerubriek plaatsen zich de 6 hoogst geplaatste combinaties van elke rubriek van de DCIG competitie. (L t/m ZZ licht dressuur)

- Alle 6 de deelnemers die zich plaatsen voor de finale, rijden een kür op muziek.

-Inschrijfgeld kür op muziek €12,50.

- Ruiter/amazone mag tijdens de finaledag max. 2 paarden starten

(1 paard per rubriek). Bij kwalificatie met meer dan 2 paarden, worden de 2 hoogste geplaatste paarden geplaatst voor de finale.

- Startplekken die vrijkomen voor de finaledag, worden door de organisatie conform de eindstand van de competitie aangevuld.

- Indien er ex-aequo plaatsing voorkomt voor de laatste finaleplaats, mogen beide combinaties door naar de finale.

- Bij alle rubrieken wordt één prijs per vier gestarte deelnemers of een gedeelte daarvan toegekend.

- Prijzen dienen tijdens de prijsuitreiking door de ruiter / amazone zelf opgehaald te worden. Zo niet vervalt het aan de organisatie.

- Prijsuitreiking te paard alleen tijdens de finaledag. Bij het niet deelnemen aan de betreffende prijsuitreiking vervalt de prijs aan de organiserende stichting (art. 51)

- Er dient rekening mee te worden gehouden dat dopingcontrole plaats kan vinden. Met het deelnemen aan dit concours onderwerpt men zich automatisch aan de hiervoor geldende bepalingen in het reglement ongeoorloofde middelen en medicijnen, zoals opgenomen in het Veterinair Reglement van de KNHS.

- Er dient rekening mee te worden gehouden dat bitcontrole kan plaatsvinden.

- De ingeschreven paarden dienen gechipt te zijn. Men dient rekening te houden met controle op chip en paspoort.

- De totale kosten van alle wedstrijden dienen op de 1ste wedstrijddag betaald te worden voor aanvang van de rubriek.

- Per ingeschreven paard worden twee polsbanden verstrekt.(toegangsbanden)

- Het inschrijfgeld vervalt na sluitingdatum t.a.t. aan de organiserende stichting conform art. 43. Mocht de combinatie niet tijdig aan zijn/haar betaalverplichtingen hebben voldaan zal €5,00 opslag bovenop het te vorderen bedrag in rekening worden gebracht.

- Het bestuur van de Stichting Ruitersport Noord-Nederland, de officials en/of andere dienstdoende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel schades voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook. Men neemt deel en is aanwezig op eigen risico.

- In alle gevallen waarin bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het Wedstrijdreglement van de KNHS,

versie 2016, alsmede de daarop gepubliceerde wijziging, niet voorzien, beslist het bestuur van de organiserende Stichting, in overleg met de federatievertegenwoordiger.

- Door het inschrijven voor dit concours accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarde en het programma als zodanig.

- Per deelnemer is een box beschikbaar €15.00.

Copyright 2017 IICHGroningen.nl - Website gesponsord door Skytz websites