21 december 2022

Nog 86 dagen

Nog 2068 uren

Dressuur Derby IICH Groningen 2022

In het weekend van 17 en 18 september worden de voorselecties voor de Dressuur Derby IICH Groningen verreden in het prachtige park "Borgerswold" te Veendam. Je kunt je inschrijven van alle klasses van ponys Bixie t/m ZZ Licht paarden.
Zie de KNHS wedstrijdkalender

Algemene bepalingen Dressuur Derby IICH Groningen

• Er zal gereden worden onder het Wedstrijdreglement van de KNHS

• Door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bepalingen van dit vraagprogramma en met eventueel in het officieel KNHS-orgaan gepubliceerde wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop

• Alle rubrieken tellen mee voor winstpunten, m.u.v. de kür op muziek.

• Tijdens de finale mag men 1 paard per klasse rijden

• Om kans te maken op een finaleplaats moet men alle 4 dressuurproeven rijden tijdens de Dressuur Derby IICH Groningen.

• Plaatsing voor een finale rubriek is alleen mogelijk als een combinatie 4 dressuurproeven in dezelfde klasse heeft gereden. Dit houdt in dat promotie tussentijds niet mogelijk is

• De eindstand van de competitie wordt bepaald aan de hand van de 3 hoogste resultaten, (gebaseerd op plaatsingspunten: 1e plaats krijgt 35 punten, 2e plaats 32 punten, 3e plaats 30 punten en vanaf de 4e plaats steeds 1 punt minder) gereden tijdens de 4 dressuurproeven van de Dressuur Derby IICH Groningen

• Er wordt geen inschrijfgeld voor de finale gevraagd

Plaatsing finale rubrieken voor paarden

• Voor een finale rubriek bij de B t/m ZZ-licht dressuur paarden plaatsen zich de 6 hoogst geplaatste combinaties van elke rubriek van de Dressuurderby IICH Groningen

• Alle 6 de deelnemers die zich plaatsen voor de finale, rijden een kür op muziek, m.u.v de klasse B paarden, deze rijden een reguliere dressuurproef.

• Een deelnemer mag tijdens de finaledag max. 2 paarden starten (1 paard per rubriek). Bij kwalificatie met meer dan 2 paarden, worden de 2 hoogste geplaatste paarden geplaatst voor de finale.

Plaatsing finale rubrieken voor pony’s

• In de klasse L en M pony’s cat. ABC plaatst zich 1 pony voor de finale rubriek mits deze gemiddeld 60% gehaald heeft over de 3 dressuurproeven die meetellen voor plaatsing

• In de klasse L en M pony’s cat. DE plaatsen zich 4 pony’s voor de finale rubriek mits deze gemiddeld 60% gehaald heeft over de 3 dressuurproeven die meetellen voor plaatsing

• In de klasse Z cat. CDE plaatsen zich 4 pony’s voor de finale rubriek mist deze gemiddeld 60% gehaald heeft over de 3 dressuurproeven die meetellen voor de plaatsing

• Een deelnemer mag tijdens de finaledag max. 2 pony’s starten (1 pony per rubriek). Bij kwalificatie met meer dan 2 pony’s worden de 2 hoogst geplaatste pony ’s geplaatst.

Overige Bepalingen

• Startplekken die vrijkomen voor de finaledag, worden door de organisatie conform de eindstand van de competitie aangevuld.

• Indien er ex-aequo plaatsing voorkomt voor de laatste finaleplaats, mogen beide combinaties door naar de finale.

• Bij alle rubrieken wordt één prijs per vier gestarte deelnemers of een gedeelte daarvan toegekend.

• Prijzen dienen tijdens de prijsuitreiking door de ruiter / amazone zelf opgehaald te worden. Zo niet vervalt de prijs aan de organisatie.

• Prijsuitreiking te paard alleen tijdens de finaledag. Bij het niet deelnemen aan de betreffende prijsuitreiking vervalt de prijs aan de organiserende stichting (art. 51)

• De totale kosten van alle wedstrijden worden geïncasseerd tijdens online inschrijving via mijn knhs.

• Tijdens de finaledag worden per ingeschreven paard twee polsbanden verstrekt. (toegangsbandje)

• Het inschrijfgeld vervalt na sluitingsdatum t.a.t. aan de organiserende stichting conform art. 43.

• Per deelnemer is een box tijdens de finaledag beschikbaar a €20,00 per box.

• Het bestuur van de Stichting Ruitersport Noord-Nederland, de officials en/of andere dienstdoende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel schades voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook. Men neemt deel en is aanwezig op eigen risico.

• In alle gevallen waarin bepalingen van het vraagprogramma, deze bepalingen en/of van het Wedstrijdreglement van de KNHS alsmede de daarop gepubliceerde wijziging, niet voorzien, beslist het bestuur van de organiserende Stichting, in overleg met de federatievertegenwoordiger.