20 december 2023

Nog 318 dagen

Nog 7635 uren

Dressuur Derby IICH Groningen 2022

Op woensdag 28 december 2022 wordt de finale van Dressuur Derby IICH Groningen verreden in Exloo .
De dagindeling en startvolgorde wordt binnenkort bekend gemaakt 

Volg ook voor actuele informatie onze facebook pagina https://www.facebook.com/iichgroningen

Algemene bepalingen Dressuur Derby IICH Groningen

• Er zal gereden worden onder het Wedstrijdreglement van de KNHS

• Door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bepalingen van dit vraagprogramma en met eventueel in het officieel KNHS-orgaan gepubliceerde wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop

• Alle rubrieken tellen mee voor winstpunten, m.u.v. de kür op muziek.

• Tijdens de finale mag men 1 paard per klasse rijden

• Om kans te maken op een finaleplaats moet men alle 4 dressuurproeven rijden tijdens de Dressuur Derby IICH Groningen.

• Plaatsing voor een finale rubriek is alleen mogelijk als een combinatie 4 dressuurproeven in dezelfde klasse heeft gereden. Dit houdt in dat promotie tussentijds niet mogelijk is

• De eindstand van de competitie wordt bepaald aan de hand van de 3 hoogste resultaten, (gebaseerd op plaatsingspunten: 1e plaats krijgt 35 punten, 2e plaats 32 punten, 3e plaats 30 punten en vanaf de 4e plaats steeds 1 punt minder) gereden tijdens de 4 dressuurproeven van de Dressuur Derby IICH Groningen

• Er wordt geen inschrijfgeld voor de finale gevraagd

Plaatsing finale rubrieken voor paarden

• Voor een finale rubriek bij de B t/m ZZ-licht dressuur paarden plaatsen zich de 6 hoogst geplaatste combinaties van elke rubriek van de Dressuurderby IICH Groningen

• Alle 6 de deelnemers die zich plaatsen voor de finale, rijden een kür op muziek, m.u.v de klasse B paarden, deze rijden een reguliere dressuurproef.

• Een deelnemer mag tijdens de finaledag max. 2 paarden starten (1 paard per rubriek). Bij kwalificatie met meer dan 2 paarden, worden de 2 hoogste geplaatste paarden geplaatst voor de finale.

Plaatsing finale rubrieken voor pony’s

• In de klasse L en M pony’s cat. ABC plaatst zich 1 pony voor de finale rubriek mits deze gemiddeld 60% gehaald heeft over de 3 dressuurproeven die meetellen voor plaatsing

• In de klasse L en M pony’s cat. DE plaatsen zich 4 pony’s voor de finale rubriek mits deze gemiddeld 60% gehaald heeft over de 3 dressuurproeven die meetellen voor plaatsing

• In de klasse Z cat. CDE plaatsen zich 4 pony’s voor de finale rubriek mist deze gemiddeld 60% gehaald heeft over de 3 dressuurproeven die meetellen voor de plaatsing

• Een deelnemer mag tijdens de finaledag max. 2 pony’s starten (1 pony per rubriek). Bij kwalificatie met meer dan 2 pony’s worden de 2 hoogst geplaatste pony ’s geplaatst.

Overige Bepalingen

• Startplekken die vrijkomen voor de finaledag, worden door de organisatie conform de eindstand van de competitie aangevuld.

• Indien er ex-aequo plaatsing voorkomt voor de laatste finaleplaats, mogen beide combinaties door naar de finale.

• Bij alle rubrieken wordt één prijs per vier gestarte deelnemers of een gedeelte daarvan toegekend.

• Prijzen dienen tijdens de prijsuitreiking door de ruiter / amazone zelf opgehaald te worden. Zo niet vervalt de prijs aan de organisatie.

• Prijsuitreiking te paard alleen tijdens de finaledag. Bij het niet deelnemen aan de betreffende prijsuitreiking vervalt de prijs aan de organiserende stichting (art. 51)

• De totale kosten van alle wedstrijden worden geïncasseerd tijdens online inschrijving via mijn knhs.

• Tijdens de finaledag worden per ingeschreven paard twee polsbanden verstrekt. (toegangsbandje)

• Het inschrijfgeld vervalt na sluitingsdatum t.a.t. aan de organiserende stichting conform art. 43.

• Per deelnemer is een box tijdens de finaledag beschikbaar a €20,00 per box.

• Het bestuur van de Stichting Ruitersport Noord-Nederland, de officials en/of andere dienstdoende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel schades voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook. Men neemt deel en is aanwezig op eigen risico.

• In alle gevallen waarin bepalingen van het vraagprogramma, deze bepalingen en/of van het Wedstrijdreglement van de KNHS alsmede de daarop gepubliceerde wijziging, niet voorzien, beslist het bestuur van de organiserende Stichting, in overleg met de federatievertegenwoordiger.