IICH Groningen - Stichting Ruitersport Noord Nederland

Vraagprogramma Subtop dressuur

58e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen

Wedstrijdplaats: Zuidbroek

Wedstrijddatum: 22 t/m 30 december 2019 en 2 t/m 11 januari 2020

Bijzonderheden: Het officiële door de KNHS goedgekeurde vraagprogramma is op de website van de KNHS te raadplegen.

4 januari 2020, OVERDAG

DRESSUUR PAARDEN. Rijbaan 20x60m.

Subtop dressuur

Klasse ZZ-Zwaar, Proef 35

Beperkt aantal deelnemers (max. 24) en inschrijving op volgorde van binnenkomst.

Prijzen: €200,00, €150,00, €110,00, €90,00, €50,00

Reglementaire volgprijzen van €40,00

Klasse Lichte Tour, Proef Prix St. George

Beperkt aantal deelnemers (max. 24) en inschrijving op volgorde van binnenkomst.

Prijzen: €400,00, €275,00, €225,00, €175,00, €125,00, €80,00

Reglementaire volgprijzen van €50,00

Klasse Zware Tour, Proef Grand Prix

Beperkt aantal deelnemers (max. 24) en inschrijving op volgorde van binnenkomst.

Prijzen: €400,00, €275,00, €225,00, €175,00, €125,00, €80,00

Reglementaire volgprijzen van €50,00

4 januari 2020  KÜR OP MUZIEK klasse ZZ-Zwaar, Lichte Tour en Zware Tour

De 6 best geplaatste ruiters/amazones van elke klasse (ZZ-Zwaar, Lichte Tour en Zware Tour) verplichten zich tot het rijden van een kür op muziek.

Voor de kür op muziek wordt geen inschrijfgeld gevraagd.

Prijzengeld kür op muziek

ZZ-Zwaar: € 350,00 5x Volgprijzen € 50,--

Lichte Tour: € 500,00 5x Volgprijzen € 50,--

Zware Tour: € 1000,00 5x Volgprijzen € 50,--

VOORWAARDEN INSCHRIJVING EN UITREIKING PRIJZEN

Artikel 10 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS

INSCHRIJVING IS OPENGESTELD VAN DONDERDAG 7 NOVEMBER 2019 07.00 uur T/M ZONDAG 15 DECEMBER 2019.

Alleen inschrijvingen middels inschrijfmodule.nl/iichgroningen per klasse worden geaccepteerd.

Het recht wordt voorbehouden bij voldoende deelname de inschrijvingstermijn vervroegd te sluiten.

Wedstrijdsecretariaat IICH Groningen:

Telefoon: 06-12154753 ( bereikbaar: op dinsdagen van 20.00 u tot 22.00 uur)

Email: info@iichgroningen.nl

Vraagprogramma, startlijsten ed. ook op Internet: www.iichgroningen.nl

Let Op !

Voor iedere deelnemer is een box beschikbaar.

Stallingsgeld per paard/pony altijd verplicht te betalen, na reservering (vermelden bij inschrijving).

INSCHRIJFGELD/STALLLINGSGELD TOTAAL PER IN TE SCHRIJVEN PAARD:

-Dressuur klasse ZZ-Zwaar € 20,00 + € 20,00 voor een box

-Dressuur klasse Lichte Tour/Zware Tour € 40,00 + € 20,00 voor een box

Melden 1 uur voor aanvang van de betreffende rubriek bij het wedstrijdsecretariaat (ingang stal).

Bij het niet voldoen hieraan wordt er niet gestart.

Algemene bepalingen: Cat1(ZZ-Zwaar t/m Grand Prix)

1. Er zal gereden worden onder het Wedstrijdreglement van de KNHS, en de eventueel gepubliceerde wijzigingen daarvan, met toestemming van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

2. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bepalingen van dit vraagprogramma en met eventueel in het officieel KNHS-orgaan gepubliceerde wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop.

3. Alle rubrieken tellen mee voor winstpunten, m.u.v. kür op muziek

4. Een ruiter/ amazone mag deze dag max. 2 paarden starten, bij overschrijding van het max. aantal deelnemers per klassen, max 1 paard per klasse. Dit wordt bepaald op de sluitingsdatum van inschrijving.

5. Startplekken die om wat voor reden dan ook vrijkomen, kunnen door niemand worden geclaimd. Startplekken die vrijkomen, worden door de organisatie, conform de wachtlijst, opgevuld.

6. In geval van te weinig deelname kan de organisatie besluiten een ruiter/amazone met een derde paard te laten starten.

7. Ruiter/amazone kan zich met slechts 1 paard kwalificeren voor de kür op muziek. (de beste 6 combinaties per rubriek zijn verplicht te starten in de kür op muziek) Mocht een ruiter/amazone zich met meerdere paarden hebben geplaatst dient een keuze gemaakt te worden met welk paard de kür zal worden verreden. In dit geval plaatst de eerst volgende (nr7) zich alsnog voor de kür op muziek.

8. Prijzenschema volgens “Prijzengeld kür op muziek” van deze bepalingen

9. Prijzen niet binnen drie uur na elke prijsuitreiking afgehaald vervallen aan de organisatie.

10. Prijsuitreiking te paard. Bij het niet deelnemen aan de betreffende prijsuitreiking vervalt de prijs aan de organiserende stichting (art. 51)

11. Voor het eerste ingeschreven paard worden twee polsbanden verstrekt.(toegangsbanden) Voor elk volgend ingeschreven paard een (1) polsband,

12. Het inschrijfgeld vervalt na sluitingsdatum aan de organiserende stichting conform art. 43. Mocht de combinatie niet tijdig aan zijn/haar betaalverplichtingen hebben voldaan zal €5,00 opslag per combinatie bovenop het te vorderen bedrag in rekening worden gebracht.

13. Het bestuur van de Stichting Ruitersport Noord-Nederland, de officials en/of andere dienstdoende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel schades voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook. Men neemt deel en is aanwezig op eigen risico.

14. In alle gevallen waarin bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het laatst gepubliceerde Wedstrijdreglement van de KNHS, alsmede de daarop gepubliceerde wijziging, niet voorzien, beslist het bestuur van de organiserende Stichting, in overleg met de federatievertegenwoordiger.

15. Door het inschrijven voor dit concours accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarden en het programma als zodanig.

Copyright 2019 IICHGroningen.nl - Website gesponsord door Skytz websites